Experience 3dimprimo.se

3dimpriomo

 

Vårt arbete präglas av samverkan med våra kunder, att allt vi utvecklar och tillverkar bör kontrolleras med kunden. 3D Imprimo AB är koncentrerad i Örebro län där vi verkar.
Våra kunder kan dock agera både lokalt och globalt. Vi är i dagsläget 5 anställda och verksamheten påbörjades under hösten 2014. Våra kunder är från början i Örebroregionen med fokus på Örebro läns landsting, Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Linköping.

Vi är stolta över vår tekniska kompetens i kombination med en tydlig ambition att lösa uppdraget på bästa sätt med kunden.

View project
Aljubairy

Aljubairy

Content Management System
vyttalaqua.com

vyttalaqua.com

Content Management System
3dimprimo.se

3dimprimo.se

Content Management System
vibgyorworld.net

vibgyorworld.net

Content Management System